DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Obowiązek działań Informacyjnych (Dz. U. z 2021 r poz.953)

Dofinansowanie

Wieloletniego programu wspierania
Finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Dofinansowanie

 Utrzymania ośrodka
pomocy społecznej, w tym na
zadania/działania związane z rozwojem
pomocy społecznej

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Dofinansowanie

Wieloletniego rządowego programu
,,Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Dofinansowanie

Program Wieloletni Senior +

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie

Dofinansowanie

Opieka Wytchnieniowa

Dofinansowanie Czytaj więcej: Dofinansowanie