Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą metody oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianie uległ wzór deklaracji ustalony Uchwałą nr 23/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe do dnia 28 lutego 2019 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospdoarowanie odpdami komunalnymi stawka opłaty od mieszkańca zostanie przyjęta tak, jak w przypadku odpadaów oddawanych w sposób nieselektywny.

Deklarację, do której link znaduje się poniżej należy wypełnić, a następnie złożyć w Urzędzie Gminy Łącko (na parterze w pokoju nr 2 lub 4).

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje na temat wypełnenia deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: 18 414 07 51, 18 414 07 18.

 

Podziel się: