Bezpieczne żniwa 2016

Lato do dla rolników czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadkom można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Placówka Terenowa KRUS w Nowym Sączu w dniach od 25 lipca do 16 sierpnia 2016r. przeprowadziła akcję pod hasłem „Bezpieczne żniwa 2016” obejmującą teren gmin: Korzenna, Grybów, Podegrodzie, Łącko.

Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez wskazanie rolnikom zagrożeń związanych z aktualnie prowadzonymi pracami żniwnymi, a w szczególności przy użyciu maszyn rolniczych.

Główni specjaliści Wydziału Prewencji PT KRUS w Nowym Sączu  – Adam Lipień, Tomasz Baran, Józef Głód wizytując gospodarstwa w miejscowościach: Korzenna, Lipnica Wielka, Krużlowa Niżna, Czarny Potok, Jazowsko, Podegrodzie, Podrzecze, Mokra Wieś spotkali się z rolnikami podczas ich pracy w polu.

Wizytując oceniano potencjalne zagrożenia, na jakie są narażone osoby podczas eksploatacji ciągników, przyczep i szeregu maszyn używanych w czasie prac żniwnych. Uświadamiano, że czynności te powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe, zdrowe, posiadające wymagane kwalifikacje. W żadnym wypadku nie należy przystępować do napraw i regulacji maszyn rolniczych przy włączonym zasilaniu. W czasie transportu ładunki objętościowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym spadaniem. Nie mogą na nich przebywać osoby. Podczas pracy      w zespole należy ustalić sposoby porozumiewania się. Konieczne również jest zapewnienie ze strony rolników stałej opieki osób dorosłych nad małymi dziećmi i wyznaczenie miejsca ich zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.

Wszystkim osobom obecnym podczas wizytacji wręczano broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej oraz życzono sprzyjającej pogody podczas zbiorów, dobrych planów
i bezwypadkowej pracy.

Podziel się:

Jakość powietrza: