Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Szanowni Państwo,

W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku na obszarze województwa małopolskiego zostaną przeprowadzone badania:

  • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR);
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA);
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).


Prowadzone badania są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw. Każde gospodarstwo rolne wylosowane do badania otrzyma list z informacją o badaniu.

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć pod adresem http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.

Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami.

W ramach działań na rzecz promocji i popularyzacji „Badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)” opracowano plakat informacyjny.

Podziel się:

Jakość powietrza: