Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim osobom, które pełnią tę szacowną funkcję jak również Radom Sołeckim składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, a także satysfakcji wynikającej z realizacji swoich obowiązków. Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową współpracę (zarówno z mieszkańcami sołectw jak i władzami gminy), zaangażowanie oraz wiele inicjatyw mających na celu dobro lokalnej społeczności. Niech ta praca przynosi Wam radość i  spotyka się z szerokim uznaniem społecznym.

Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina

Podziel się: