Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku

Kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych

mgr Urszula Ciesielka

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku
33-390 Łacko
NIP: 734-341-32-02
REGON: 121089621
tel. 18 444 52 28

e-mail: u.ciesielka@lacko.pl


GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC:

Świetlica Środowiskowa w Łącku:

poniedziałek- piątek: 13:00 - 19:00
w dni wolne od nauki (ferie, wakacje): 9:00-15:00
e-mail: u.ciesielka@lacko.pl

Świetlica Środowiskowa w Jazowsku:

33-389 Jazowsko 205
poniedziałek- piątek: 13:00 - 19:00
w dni wolne od nauki (ferie, wakacje): 9:00 - 15:00
e-mail: k.opielewicz@lacko.pl

Świetlica Środowiskowa w Obidzy

Obidza 222, 33-389 Jazowsko
poniedziałek- piątek: 14:00 - 18:00
w dni wolne od nauki (ferie, wakacje) 10:00 - 14:00
e-mail: g.kozienska@lacko.pl

Świetlica Środowiskowa w Brzynie

Brzyna 183, 33-389 Jazowsko
poniedziałek- piątek: 14:00 - 18:00
w dni wolne od nauki (ferie, wakacje) 10:00 - 14:00
e-mail: m.babuska@lacko.pl

 

Uczestnikami Świetlic Środowiskowych są dzieci i młodzież z terenu Gminy Łącko. Głównym celem działalności Świetlic jest zapewnienie wychowankom opieki, pomocy dydaktycznej oraz  pożytecznego spędzenia wolnego czasu.

Do najważniejszych zadań świetlic środowiskowych należą:

  • zapewnienie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form spędzania czasu wolnego,
  • ochrona zdrowia i rozwój fizyczny 
  • profilaktyka uzależnień 
  • kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych 
  • przeciwdziałanie przestępczości nieletnich 
  • współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego,  
    psychologiczno-pedagogicznego.
Podziel się: