Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytą na osiedlu romskim w Maszkowicach i w Urzędzie Gminy

W dniu 13 lipca w Urzędzie Gminy Łącko miało miejsce spotkanie poświęcone problematyce społeczności romskiej w Maszkowicach, które zostało zorganizowane z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich, w imieniu którego do naszego urzędu przyjechała Pani dr Sylwia Spurek - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z pracownikami Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO – Panią Joanną Subko oraz Panem Marcinem Sośniakiem. Pracownicy biura odwiedzili również osiedle romskie w Maszkowicach.

Spotkanie to dotyczyło przedstawienia wizytującym informacji na temat aktualnej sytuacji na osiedlu romskim w Maszkowicach, a także informacji o realizowanych przez Gminę Łącko zadaniach finansowych z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 lub z innych źródeł pozostających w dyspozycji gminy.

Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z panującymi na osiedlu warunkami socjalno – bytowymi oraz problem z rozrastającym się osiedlem. Nie zabrakło również tematu gromadzenia i wywozu śmieci składowanych zarówno w osadzie jak i poza nią, a także innych trudności z jakimi boryka się gmina i sami Romowie.

Jak wszyscy uczestnicy spotkania zauważają, problem jest złożony, a wdrożony Program integracji społeczności romskiej nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jak zapewniali pracownicy biura Rzecznika Praw Obywatelskich konieczna jest zmiana programu, lub też wydzielenie z niego części środków, które byłyby przeznaczone wyłącznie na poprawę sytuacji mieszkaniowej mniejszości romskiej.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele policji: Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu - mł. insp. mgr Jarosław Tokarczyk, Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu - nadkom. Krzysztof Pawlak oraz Kierownik Posterunku Policji w Łącku - mł. asp. Szczepan Janecki, Radni Gminy Łącko: Pani Bernadetta Wąchała Gawełek, Pani Elżbieta Majerska oraz Pan Jan Klimek, sołtys Maszkowic  – Pan Jacek Ząbek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach – Pan Antoni Łazarz, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – Pan Paweł Czepielik, a także w zastępstwie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku – Pan Mieczysław Maciuszek. Na spotkaniu nie zabrakło również członków osady romskiej w Maszkowicach z wójtem romskim – Panem Robertem Szczerbą na czele.

Podziel się: