Zakończono modernizację dróg gminnych "Pożogi" i "Strażacka" w miejscowości Łącko

Zakończyły się prace modernizacyjne dróg gminnych "Strażacka" i "Pożogi" w miejscowości Łącko.

Prace przy drodze gminnej nr 292025 „Łącko – Strażacka” obejmowały przebudowę odcinka drogi długości 460 mb począwszy od budynku ZGK do Amfiteatru na Górze "Jeżowa". Droga uzyskała lewostronny chodnik oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość umowna robót brutto wyniosła 268 857,02 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 171 073,72 zł.

Z kolei prace przy drodze gminnej nr 291985K „Łącko Pożogi” obejmowały wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi dł. 710 mb od krzyża przy ul. Piaskowego. Wartość umowna robót brutto wyniosła 165 029,08 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 105 008,00 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „ZIBUD”.

Podziel się:
Łącko – Strażacka
Łącko – Strażacka
Łącko – Strażacka
Łącko – Strażacka
Łącko – Strażacka
Łącko – Strażacka
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi
Łącko – Pożogi