XVIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii

W Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Kadczy odbyła się XVIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl. IV – VII szkół podstawowych Gminy Łącko. Organizatorami i koordynatorami konkursu byli: dyrektor Stanisław Szwarkowski oraz nauczycielki: Aleksandra Cebula i Anna Szwarkowska.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej ( tekstu z lukami, krzyżówki, ćwiczenia ze słownikiem) oraz części komputerowej, opartych na wiadomościach z różnych przedmiotów nauczania i odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych.  

Ogółem w ortograficznych zmaganiach wzięło udział 15 uczniów z 8 szkół podstawowych Gminy Łącko: Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łącko, Obidza, Szczereż, Zabrzeż, Zagorzyn. Poziom umiejętności ortograficznych uczestników konkursu był wysoki.

Najlepsze wyniki uzyskali:

Grupa młodsza, kl. IV-V:

I miejsce - Alicja Turek - kl. V (146p. na 155p.), SP w Kadczy; II miejsce - Anna Gromala - kl. V, SP w Zabrzeży; III miejsce - Maksymilian Bieryt - kl. V, SP w Jazowsku; IV miejsce - Wiktoria Dora - kl. IV, SP w Szczereżu;

Grupa starsza, kl. VI-VII:

I miejsce - Magdalena Chrupek - kl. VII (171p. na 180), SP w Jazowsku; II miejsce - Weronika Cebula - kl. VII, SP w Kadczy; III miejsce - Julia Cwenar - kl. VII, SP w Łącku; IV miejsce- Jakub Wąchała- kl. VII, SP w Kiczni.  

Obecni na podsumowaniu konkursu: Sekretarz Gminy Łącko  Wojciech Jamro oraz Dyrektor ZSP w Kadczy  Stanisław Szwarkowski wręczyli nagrody i dyplomy  dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów i sponsorów upominków rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników.

Fundatorami nagród, dyplomów i upominków dla dzieci byli:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku.                                                       

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej.                                                                                        

3. Firma „BiurOwiec”, pani  Anna Baran, Zabrzeż.

4. Rada Rodziców przy ZSP w Kadczy.

Tekst:  S. Szwarkowski

Podziel się: