TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W CZASIE LETNICH WAKACJI 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne UBEZPIECZENIE przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Sączu w terminie do 15.05.2018r.

UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju:

w terminie:  28.06-18.07.2018 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju:

w terminie:  15.07-04.08.2018r.

Szczegółowe informacje na temat turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w PT KRUS Nowym Sączu ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz  pok. 106 lub tel: 18 440-73-03 do 07 wew. 106.

Podziel się: