Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinie i Woli Kosnowej

Dobre warunki  atmosferyczne pozwoliły na  przyspieszenie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Woli Piskulinej i Kosnowej.  Firma, która podpisała umowę z Gminą Łącko na wykonanie tego zadania mimo trudności, które napotyka na swojej drodze sprawnie prowadzi roboty budowlane. W chwili obecnej prace są mocno zaawansowane. Pozwala to twierdzić, iż zostaną zakończone w założonym terminie tj. do końca sierpnia 2018 r.

Całkowity koszt robót związanych z wykonywaną siecią kanalizacyjną wg zawartej umowy wynosi 5 234 939 zł. Warto wspomnieć, że realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu w kwocie 2 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz uzyskanej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podziel się: