Święto Kwitnącej Jabłoni Łącko 2018 - Fotorelacja

Konferencję sadowniczą rozpoczął Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. Spotkanie poprowadził Roman Potoniec - Kierownik Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Sączu. W konferencji uczestniczyło wielu okolicznych sadowników. Wśród zaproszonych gości wygłaszających prelekcje znaleźli się:
Anna Glixelli - Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Krakowie: Restrukturyzacja małych gospodarstw. Efekty działania ARiMR w powiecie nowosądeckim,
Jan Ślusarz – Pszczelarz: Znaczenie pszczół w rolnictwie,
Piotr Trojanowicz - Prezes Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw Polkon: Zapotrzebowanie przemysłu rolno-spożywczego na owoce w 2018r.,
Tomasz Gasparski – firma Bayer – Zrównoważona ochrona sadów jabłoniowych – aktualne zalecenia.
Podziel się: