Spotkanie dotyczące osiedla romskiego w Maszkowicach

W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy Łącko odbyło się spotkanie dotyczące osiedla romskiego w Maszkowicach.

Zebranie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które reprezentowała Dyrektor Karczmarek oraz Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego przedstawicielami były Dyrektor Podłęcka i Pani Nawalany zajmująca się sprawami mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Łącko, licznie zgromadzeni członkowie Rady Gminy z Panią Przewodniczącą Gawełek na czele. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, w osobach Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu, Kierownika Posterunku Policji w Łącku, Komendant Gminny, a także Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pełnomocnika Prezydenta Nowego Sącza ds. Romów. Uczestnikami spotkania byli również sołtysi z Maszkowic i Jazowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, reprezentanci gminnych jednostek OPS i SCUW, a także grupa przedstawicieli społeczności romskiej.

 

Podziel się: