Projekt „Małopolska Niania”

10 lipca Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina wraz ze Skarbnikiem Gminy – Edytą Marczyk podpisali umowę o wsparcie finansowe w ramach pilotażowego projektu „Małopolska Niania”.

W roku 2017 z budżetu Województwa Małopolskiego, Gmina Łącko otrzyma na ten cel 12 000 zł, dzięki którym trzy rodziny z terenu naszej gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 1 500 zł (1 000 zł będzie pochodzić z budżetu województwa, a 500 zł – z budżetu gminy) do zatrudnienia opiekunki dla dzieci do trzeciego roku życia.

W efekcie już jesienią  92 rodziny z 23 gmin otrzyma wsparcie na zatrudnienie opiekunki dla swoich dzieci. Na pilotaż projektu „Małopolska Niania” województwo małopolskie i gminy przekazały w sumie prawie 1,4 mln zł.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/gminy-otrzymaly-umowy-gwarantujace-dofinansowanie-malopolskiej-niani

Podziel się: