Komunikat Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.bramabeskidu.pl

Podziel się: