Kolejne pieniądze dla gminy Łącko

Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu wysoko oceniła wniosek złożony przez gminę Łącko dotyczący realizacji zadania pn. „Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku”. Umowa o dofinansowane w/w projektu została podpisana 1 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie przez Pana Wójta Jana Dziedzinę oraz Panią Skarbnik Edytę Marczyk. Gmina na realizację projektu otrzyma 83 416 zł dotacji, natomiast całkowity koszt robót oszacowano na kwotę 140 000 zł.

Zakres robót obejmie teren zlokalizowany pomiędzy Kościołem Parafialnym a budynkiem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. W ramach zadania zostaną uporządkowane ciągi komunikacyjne, wykonane alejki z kostki brukowej oraz dodatkowe miejsca postojowe. Inwestycja podniesie poziom estetyczny centrum miejscowości.

Planowany termin zakończenia robót to maj 2018 r.

Podziel się: