Kolejna umowa inwestycyjna zawarta przez gminę Łącko

3 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Łącko podpisano kolejną umowę pomiędzy Gminą Łącko reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jana Dziedzinę a Zakładem Remontowo Budowlanym Wiesław Czop reprezentowanym przez Pana Wiesława Czop, na realizację robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku na cele rekreacyjno- sportowe. Jest to kolejna umowa podpisana w ostatnim czasie na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Łącko.  

Tym razem teren wokół Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku powiększy się o nowe boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki i koszykówki oraz bieżnię, skocznie w dal jak również siłownie zewnętrzną. Wymieniona zostanie również nawierzchnia na placu zabaw. Całość wybudowanej infrastruktury zostanie ogrodzona, oświetlona oraz objęta monitoringiem dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Całkowity koszt inwestycji wg zawartej umowy to 1 180 484 zł, z czego kwota  871 900 zł to dotacja pozyskana przez gminę z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Według zawartej umowy inwestycja winna zostać zakończona do końca listopada 2017 r.

Podziel się: