INFORMACJA

W związku z pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu znak: SK-0710-133/17 z dnia 25 października 2017 r., Urząd Gminy Łącko przypomina o konieczności podjęcia działań wynikających z art. 61 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementów budynku. W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania, aby je usunąć. Prace te należy wykonywać ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP pod nadzorem osób uprawnionych (tak jak roboty na wysokościach).

Przypomina się również, o obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli m.in. instalacji kominowych i wentylacji oraz instalacji grzewczych w budynkach.

Podziel się: