Aktualności

21.11.2017 - Pomoce dydaktyczne już są! – „Projekt Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”
Wczoraj odbyła się pierwsza dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Szkoły objęte projektem doposażone zostały m.in. w: mapy, globusy, plansze ścienne, zegary, mikroskopy, prasę do roślin zielonych, modele stawu z przekrojem, szkielety, elementy magnetyczne, gry i zabawy logiczne, liczmany,...
Pomoce dydaktyczne już są! – „Projekt Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”
16.11.2017 - Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej o zanieczyszczeniu powietrza
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na...
Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej o zanieczyszczeniu powietrza
16.11.2017 - W Gminie Łącko trwa realizacja projektu pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”
Od października 2017 r. w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Obidzy, Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Szkoły Podstawowej w Kiczni, Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku, a także...
W Gminie Łącko trwa realizacja projektu pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”
15.11.2017 - Informacja dotycząca obowiązku złożenia spisu zwierząt gospodarskich do ARiMR
ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31 grudnia br. Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia. Ulotka - pobierz.
Informacja dotycząca obowiązku złożenia spisu zwierząt gospodarskich do ARiMR
14.11.2017 - Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, informuje o wystąpieniu utrudnień na drodze  powiatowej Jazowsko –Obidza w dniach 15-16 listopada 2017 r. Droga zostanie zamknięta dla ruch na odcinku od 4+740 km do 5+200 km.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
poprzednia 1 2 3 4 ... 161 następna