Aktualności

07.02.2018 - II Turniej Piłkarzyków

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w II Turnieju Piłkarzyków o puchar Wójta Gminy Łącko. Zapisy trwają do 23 lutego 2018 r.

II Turniej Piłkarzyków
06.02.2018 - ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023
Szanowni Państwo, Urząd Gminy Łącko przystąpił do opracowania dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023 w której określone zostaną zasoby oraz potencjał Gminy jak również kierunki jej dalszego rozwoju. Strategia Rozwoju jest jednym z ważniejszych dokumentów każdej gminy. Nie tylko pokazuje jej...
ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023
06.02.2018 - Informacja Wójta Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 06.02.2018 r. do 27.02.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony: - wykaz nieruchomości położonej w obrębie Zabrzeż przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (dz. nr 407/9), - wykaz nieruchomości położonej w obrębie Łącko przeznaczonej do dzierżawy na okres do...
Informacja Wójta Gminy Łącko
06.02.2018 - Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłasiła następujące nabory wniosków o przyznanie pomocy na:
- utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym
- utworzenie nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki czasu wolnego
- utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych.

Więcej informacji na stronie http://www.bramabeskidu.pl/aktualne-nabory/nabory-2016/nabory-1-2018-3-2018 oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Brama Beskidu" Mostki 86, 33-340 Stary Sącz.

 

Dotacje na założenie działalności gospodarczej
01.02.2018 - Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy Łącko
1 lutego 2018 r Urząd Gminy Łącko wprowadził możliwość wykonywania płatności bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej. Usługa realizowana jest dzięki uczestnictwu Urzędu w  Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.  Program jest prowadzony przez...
Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy Łącko
01.02.2018 - Olimp Team mistrzem ALF w sezonie 2017/2018
Wczoraj w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyła się ostatnia kolejka rozgrywek Amatorskiej Ligi Futsalu w sezonie 2017/2018.W najciekawszym meczu, w którym decydowały się losy mistrzostwa Olimp Team pokonał Zyndram Łącko i sięgnął po tytuł mistrzowski. Zyndram Łącko vice mistrzem. Miejsce trzecie dla Proj-Budu Łącko. Czwarte...
Olimp Team mistrzem ALF w sezonie 2017/2018