Aktualności

04.08.2017 - Kolejna umowa inwestycyjna zawarta przez gminę Łącko
3 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Łącko podpisano kolejną umowę pomiędzy Gminą Łącko reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Jana Dziedzinę a Zakładem Remontowo Budowlanym Wiesław Czop reprezentowanym przez Pana Wiesława Czop, na realizację robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku na cele...
Kolejna umowa inwestycyjna zawarta przez gminę Łącko
03.08.2017 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Maszkowice 3”

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
03.08.2017 - Prawie 20 mln zł dofinansowania do budowy oczyszczalni ścieków w Łącku oraz kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży
Prawie 20 mln zł wsparcia zostało przewidziane dla złożonego przez Gminę Łącko projektu pn. ,,Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”, który znalazł się na pierwszym miejscu listy zadań przewidzianych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Prawie 20 mln zł dofinansowania do budowy oczyszczalni ścieków w Łącku oraz kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży
31.07.2017 - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCKO o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCKO o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCKO o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko
31.07.2017 - Kolejna tura składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że od od dnia 15 sierpnia 2017 r. rusza kolejna tura składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym...

Kolejna tura składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
31.07.2017 - Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku uprzejmie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy...

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy