Aktualności

10.04.2017 - Termomodernizacja szkół w Łącku, Zagorzynie i Kiczni na pierwszym miejscu listy rankingowej do dofinansowania

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO WM...

Termomodernizacja szkół w Łącku, Zagorzynie i Kiczni na pierwszym miejscu listy rankingowej do dofinansowania
07.04.2017 - Rozpoczęcie realizacji projektu p.n. "Aktywny senior"

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął realizację projektu socjalnego p.n. „Aktywny senior”. Projekt jest współfinansowany przez Wojewodę Małopolskiego. W konferencji inauguracyjnej wzięła udział duża rzesza seniorów z Gminy Łącko oraz władze Gminy na czele z Wójtem Łącka - Panem Janem Dziedziną, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko - Panią Bernadettą Wąchała-Gawełek  i Przewodniczącą Komisji Zdrowia I Pomocy Społecznej - Panią Teresą Janczura...

Rozpoczęcie realizacji projektu p.n.
05.04.2017 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż  (Zadanie 1: odcinek Szczawa – Zabrzeż). Jak czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej ZDW w Krakowie prace dotyczą...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Zabrzeż