Aktualności

08.06.2018 - Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994) art. 63 ust. 1, 3 i 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zmianami) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
07.06.2018 - VI Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej
Historia stacji kolejowej w Dobrej sięga roku 1884, zbudowana została przez Austriaków  jako stacja na szlaku Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Przez lata służyła jako szlak komunikacyjno-towarowy. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku linia ta została zamknięta. Kilka lat temu dzięki grupie pasjonatów na trasie kolejowej znów zaczęły...
VI Galicyjski Piknik Kolejowy w Dobrej
07.06.2018 - Komunikat Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”
Szanowni Państwo! W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”...
Komunikat Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”
07.06.2018 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
WÓJT GMINY ŁĄCKO informuje, że w dniach od 07.06.2018 r. do 28.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w miejscowości: Łącko, (cz. dz. nr 1807/5) oraz Jazowsko (część dz. nr 859/6)  przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz został zamieszczony na stronie...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
07.06.2018 - Informacja o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
W związku z wystąpieniem opadu gradu, który lokalnie spowodował straty w uprawach, głównie w sadach i plantacjach owocowych, Wójt Gminy Łącko przypomina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do dnia 12 czerwca 2018 r.  Wnioski powinny być złożone na odpowiednich formularzach dostępnych na...
Informacja o terminie składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
05.06.2018 - Nagroda imienia Antoniego Skąpskiego dla wyróżniającego się ucznia z terenu Gminy Łącko
Wójt Gminy Łącko podpisał porozumienie z Państwem Amelią i Rafałem Skąpskimi - fundatorami „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego” dla wyróżniającego się ucznia lub absolwenta szkoły z terenu Gminy Łącko lub mieszkającego na terenie Gminy Łącko, który nie ukończył 18 roku życia. Nagroda przyznawana jest za uzyskiwane wyniki w...
Nagroda imienia Antoniego Skąpskiego dla wyróżniającego się ucznia z terenu Gminy Łącko
04.06.2018 - Gminny Dzień Dziecka w Amfiteatrze na Jeżowej w Łącku

Świetna zabawa stała się udziałem dzieci z okazji ich święta w Amfiteatrze na Jeżowej.

Gminny Dzień Dziecka w Amfiteatrze na Jeżowej w Łącku
29.05.2018 - XVI Rocznica Nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kadczy Imienia ks. kard. St. Wyszyńskiego
Dzień Patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Święto  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy z okazji XVI Rocznicy Nadania Szkole Imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło się 28 maja 2018 roku Mszą św. w Kapliczce Pod Górą w Kadczy w intencji uczniów, rodziców, grona pedagogicznego  i...
XVI Rocznica Nadania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kadczy Imienia ks. kard. St. Wyszyńskiego