Aktualności

21.03.2017 - Koncert kameralny muzyki klasycznej "Żywioły ukryte w dźwiękach"

W miniony czwartek 16 marca bieżącego roku w galerii Władysława Hasiora w Zakopanem odbył się koncert kameralny muzyki klasycznej p.n. "Żywioły ukryte w dźwiękach"...

 Koncert kameralny muzyki klasycznej
20.03.2017 - Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Łącko

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w dniach 28.03.2017 r. do 10.04.2017 r. na terenie Gminy Łącko odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, AGD, RTV (takich jak: stare meble, okna, pralki, lodówki, telewizory, itp.)...

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Łącko
17.03.2017 - Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Na prośbę Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, publikujemy "Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska”. Celem publikacji jest przypomnie przedsiębiorcom o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa...

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska
16.03.2017 - Projekt "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

Głównym celem projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej oraz ułatwienie powstania nowych PES w Małopolsce jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem. Cel główny ma zostać osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych...

Projekt
16.03.2017 - Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

W dniu 15 marca w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Wzięło w nich udział 32. uczestników w czterech grupach wiekowych.

Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych
15.03.2017 - Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektorów przedszkoli.
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Łącko z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektorów przedszkoli Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c...
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektorów przedszkoli.