Aktualności

18.12.2013 - Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni.

Serdecznie zapraszamy w sylwestrową noc wszystkich mieszkańców Łącka i Gminy Łącko na pokaz sztucznych ogni na powitanie Nowego Roku 2014 o północy na łąckim Rynku.

Powitajmy razem Nowy Rok!

Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni.
18.12.2013 - Ruszyła rekrutacja do projektu pt. ,,Skuteczni w biznesie”.

Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu. Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. ,,Skuteczni w biznesie”. Wystarczy 10 osób na jednym poziomie zaawansowania, aby powstała grupa w Łącku. Aby nauczyć się języka...

Ruszyła rekrutacja do projektu pt. ,,Skuteczni w biznesie”.
18.12.2013 - Informacja o wyniku postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyniku postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty Stowarzyszenie "Dolina Dunajca" z siedzibą 33-390 Łącko 498, tel./faks 18/447-95-74, e-mail: wtzczarnypotok@op.pl,  informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych...

Informacja o wyniku postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.12.2013 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2014.

Wójt Gminy Łącko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2014 oraz zaprasza do składania ofert.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2014.
09.12.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:   Stowarzyszenie "Dolina Dunajca" z siedzibą  33-390 Łącko 498   zaprasza Wykonawców posiadających doświadczenie i potencjał do składania...
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
06.12.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
Obwieszczenie - zawiadamienie, o zapoznaniu oraz wypowiedzieniu się  w zakresie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Remont zapór przeciwrumowiskowych i koryta potoku Leszcz  w km 0+000-2+100 w m.Maszkowice,...
Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko