Aktualności

02.07.2013 - Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Łącko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że przejął od Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych zadanie związane z przyznawaniem na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Łącko.
02.07.2013 - Współpraca z gminami partnerskimi z Węgier i Słowacji.
W dn. 5.07.2013 i 6.07.2013 przedstawiciele Gminy Łącko wezmą udział w spotkaniu Gmin Partnerskich z terenu Węgier, Słowacji oraz Rumuni. Spotkanie jest organizowane przez Gminę Szob z Węgier z którą Gmina Łącko od lat prowadzi współpracę w dziedzinie kultury, sportu i turystyki. Rokrocznie nasi partnerzy z Szob jak również z Petrovan...
Współpraca z gminami partnerskimi z Węgier i Słowacji.
21.06.2013 - Uroczysta XXIX sesja Rady Gminy Łącko

Odbywająca się w dniu 21.06.2013 r. XXIX sesja Rady Gminy Łącko, miała urczoczysty charakter głównie ze względu na jej ostatni punkt programu.

Uroczysta XXIX sesja Rady Gminy Łącko
21.06.2013 - List gratulacyjny dla Pana Krzysztofa Maurera

W trakcie XXIX sesji Rady Gminy Łącko Wójt Gminy Janusz Klag wręczył Panu Krzysztofowi Maurerowi – właścicielowi PPHU Tłocznia Maurer  list gratulacyjny z okazji odznaczenia go Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” za soki owocowe i warzywne.
Janusz Klag Wójt Gminy Łącko pogratulował mu tak prestiżowego wyróżnienia, będącego wyrazem uznania sukcesu firmy i życzył dalszego dynamicznego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności.

List gratulacyjny dla Pana Krzysztofa Maurera
21.06.2013 - Urząd Gminy Łącko zachęca do wysłuchania audycji radiowej przeprowadzonej z Panem Władysławem Świątnikiem.

Urząd Gminy Łącko zachęca do wysłuchania audycji radiowej przeprowadzonej z Panem Władysławem Świątnikiem, która zostanie wyemitowana w niedzielę 23 czerwca 2013 roku o godz. 7:00 przez Radio Kraków.

Pan Władysław pochodzi z Kadczy, jako żołnierz II Dywizji Strzelców Pieszych brał czynny udział w działaniach wojennych II Wojny Światowej, od 1947 roku mieszka w Australii, natomiast od kilku lat w okresie letnim przyjeżdża i mieszka w zakupionym domu  w Czerńcu.

Urząd Gminy Łącko zachęca do wysłuchania audycji radiowej przeprowadzonej z Panem Władysławem Świątnikiem.
20.06.2013 - Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.

W bieżącym roku Gmina Łącko kładzie duży nacisk na realizację nowych projektów oraz przygotowuje koncepcje kierunków inwestycyjnych, przyczyniających się do jej wszechstronnego rozwoju.

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.
20.06.2013 - Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej

Samorząd gminny w ostatnim czasie podejmuje szereg działań zmierzających do polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko.

Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej
20.06.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko o wszczęciu  postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zabrzeż, gmina Łącko, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko