Aktualności

12.02.2013 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko - badanie rynku

Badanie rynku na potrzeby realizacji obsługi bankowej budżetu Gminy Łącko w okresie od kwietnia 2013r. do marca 2016r.

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Gmina Łacko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia wyżej wymienionej usługi.

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko - badanie rynku
06.02.2013 - XIV Gminny Konkurs Młodych Wokalistów

W dniu 5 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbyła się XIV edycja Gminnego Konkursu Młodych Wokalistów. Wzięło w nim udział 27 uczestników w trzech grupach wiekowych.

XIV Gminny Konkurs Młodych Wokalistów
06.02.2013 - KONKURS GRANTOWY "RÓWNAĆ SZANSE 2013"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Informacje o zasadach konkursu, kryteriach oceny merytorycznej diagnozy, wzór formularza wniosku oraz  instrukcja wypełniania wniosku dostępne są tutaj.

KONKURS GRANTOWY
04.02.2013 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
- w terminie ...

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2013 roku
29.01.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łącko.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41 i 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam:

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
28.01.2013 - Charytatywny Turniej Piłki Halowej „Gramy dla Damiana”

W dniu 26.01. w hali widowiskowo-sportowej w Łącku odbył się Turniej Piłki Halowej pod hasłem „Gramy dla Damiana”. Udział w nim wzięło 12 drużyn reprezentujących firmy i instytucje, ale również pasjonatów piłki halowej.

Charytatywny Turniej Piłki Halowej „Gramy dla Damiana”