Aktualności

14.10.2011 - "Łącko nocą"- wystawa fotograficzna

Już od przyszłego tygodnia w Urzędzie Gminy w Łącku będzie można podziwiać zdjęcia autorstwa Janusza Szczepaniaka wykonane techniką tzw. „rybiego oka”.

10.10.2011 - Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps "Jureczek"

Serdecznie przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezależnych spotkanie z por. Jerzym Widejko nie odbędzie się. 

Odwołanie spotkania z por. Jerzym Widejko ps
10.10.2011 - Informacja o dodatkowej pomocy finansowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mogą się ubiegać o przyznanie dodatkowej pomocy finansowej w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 r. w wysokości 100 zł. miesięcznie.

Informacja o dodatkowej pomocy finansowej
06.10.2011 - Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza

Spotkanie dla beneficjentów dotyczące uzyskania dofinansowania w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 Działanie Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich zaprasza
28.09.2011 - Sądeczanin napisał: Przedstawiciele gminy Łącko na Dożynkach Prezydenckich w Spale

W weekend odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale, w powicie tomaszowskim. I tym razem wśród zgromadzonych pod egidą Bronisława Komorowskiego znalazł się przedstawiciel ziemi łąckiej, Tłocznia Maurera.

Sądeczanin napisał: Przedstawiciele gminy Łącko na Dożynkach Prezydenckich w Spale
26.09.2011 - LGD "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich" ogłasza nabór wniosków

o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „MAŁE PROJEKTY” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD