Gminne jednostki

Podziel się:

Sołectwa Gminy Łącko

Dane kontaktowe sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Łącko

Sołectwa Gminy Łącko

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

bip_logo

594743_fae3d76328323acb0769b6c981afb425

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy, poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z  polityką kulturalną państwa, w tym realizuje zadania w zakresie edukacji  kulturalnej, wychowania przez sztukę i upowszechniania kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku to samorządowa jednostka organizacyjna. Rodzaj świadczonej przez nią działalności został sklasyfikowany jako: odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

Placówki Oświatowe

W tym miejscu znajdziecie państwo wykaz szkół znajdujących się w naszej gminie oraz podstawowe informacje teleadresowe.

Placówki Oświatowe

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

Szkoła muzyczna I stopnia w Łącku została utworzona Uchwałą Nr 46/2007 Rady Gminy w Łącku dn. 22.06.2007 r. Organem prowadzącym szkołę  jest Gmina Łącko, zaś organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedziba szkoły znajduje się w nowo wyremontowanym budynku przy jednostce OSP W Łącku.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku

Uczestnikami Świetlic Środowiskowych są dzieci i młodzież z terenu Gminy Łącko. Głównym celem działalności Świetlic jest zapewnienie wychowankom opieki, pomocy dydaktycznej oraz  pożytecznego spędzenia wolnego czasu.

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku