Dzięki skuteczności łąckich urzędników po raz kolejny do Łącka popłynie ponad milion złotych

Powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy Gminy Łącko, gdyż kolejny ze złożonych wniosków, tym razem dotyczący budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Kwota, którą udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł.

Jest to następny sukces naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych w ostatnich miesiącach, gdyż inwestycja ta jest kolejną z rzędu, na którą udało się pozyskać tak ogromne pieniądze, co świadczy o skuteczności działania łąckich urzędników.

W ramach zadania, które będzie realizowane w latach 2018-19 powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku (obok oczyszczalni ścieków). Obiekt składać się będzie m.in. z placu przyjmowania i magazynowania odpadów, zaplecza socjalno-administracyjnego wraz ze stróżówką, punktu napraw przygotowania do ponownego użycia artykułów AGD i RTV oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. będzie również możliwy zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem min. do rozdrabniania gałęzi itp.

Projekt przewiduje również działania z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz kampanię informacyjną dla mieszkańców, która zwiększy świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności i odpowiedniej segregacji odpadów.

Podziel się: