Aktualności

Podziel się:

Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Gmina Łącko otrzymała kolejne środki z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Środki przekazano Szkole...
Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

11 października 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział...
Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 56 180,00 zł. w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie to zostało przyznane Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Szczereżu....
Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Adaptacja pomieszczeń szkolnych

W 2018 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Obidzy, Szczereżu,...
Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Doposażenie sali gimnastycznej w Zabrzeży

W 2017 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowo wybudowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży. Dzięki pozyskanym środkom szkoła zakupiła między innymi ściankę...
Doposażenie sali gimnastycznej w Zabrzeży

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019

W dniu 28.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Łącko odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny i Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Lucyny Citak z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych, w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019. Podczas zebrania Wójt wręczył akty powierzenia...
Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nabór na stanowisko urzędnicze

 DYREKTOR Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko I. Wymagania niezbędne Wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), w tym: ma obywatelstwo...
Nabór na stanowisko urzędnicze

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjum

Dnia 26.06.2018 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla ponad osiemdziesięciu absolwentów gimnazjów z terenu Gminy Łącko. 
Wyróżnienia te otrzymali uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli średnią ocen równą 4,75 i wyższą oraz odznaczali się wybitnymi osiągnięciami.
Po raz pierwszy została również przyznana nagroda im. Antoniego Skąpskiego. Nagroda ta trafiła do Karoliny Kwit ze Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

 

Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów gimnazjum
poprzednia 1 2 następna